Hbo-deeltijd

Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde
Iedereen die een volgende of andere stap in zijn of haar maritieme ontwikkeling, opleiding of carrière wil zetten, is van harte welkom bij de hbo-deeltijd opleiding Maritieme Techniek / Scheepsbouwkunde die aangeboden wordt door de Maritime & Logistics University of applied sciences (MLU-OAS). Deze pittige, goed gewaardeerde bo-deeltijd opleiding leidt je op tot maritiem technisch ingenieur en vergroot de kansen op een mooie carrière in de internationale maritieme sector van scheeps- en jachtbouw, offshore en dredging. De opleiding omvat 240 studiepunten (CE) en na afronding ontvang je een diploma van Bachelor of Science.

Opbouw hbo-deeltijd opleiding
De opleiding is opgebouwd aan de hand van de leerlijnen Scheepsproductie, Hydromechanica, Maritieme werktuigkunde en Scheepsconstructie. Ook exacte vakken zoals wiskunde en mechanica hebben een plek in deze opleiding. Daarnaast besteden we ieder semester tijd en aandacht aan het ontwikkelen van vaardigheden gericht op jouw professionele ontwikkeling. Denk daarbij aan communicatie, onderzoek en management. Jouw (toekomstig) functioneren als ingenieur in een organisatie staat hierin centraal. In de studieloopbaancoaching (SLC) modules, waarin je begeleiding krijgt op het gebied van studie en je eigen professionele ontwikkeling, ligt de focus onder andere op het vinden van een geschikte werkgever en/of het doorstromen naar een andere functie.

Curriculum jaar 1 + 2
In het eerste semester van de hbo-deeltijd opleiding wordt de module Introductie Scheepsbouwkunde aangeboden. In deze module komen alle basisaspecten van het ontwerpen en bouwen van een schip aan bod. Na het volgen van deze module kun je inhoudelijk meepraten over scheepsbouwkundige onderwerpen. In het tweede en derde semester staan de modules Scheepsproductie, Hydromechanica, Maritieme Werktuigkunde en Scheepsconstructie centraal. De module Scheepsontwerpen in het vierde semester brengt alle modules uit jaar 1 en 2 bij elkaar. De focus ligt daarbij op het met een projectteam ontwerpen van een schip.

Curriculum jaar 3 + 4
Het derde en vierde studiejaar van de opleiding bestaan uit geavanceerde ontwerpaspecten en berekeningen op het gebied van:

  • het realiseren en optimaliseren van organisatorische en technische integratie binnen het bouwproces van een schip in de modules Scheepsproductie en Maritieme Werktuigkunde;
  • het berekenen en optimaliseren van het gedrag van een schip in het water binnen de modules Hydrodynamisch ontwerp;
  • het berekenen en optimaliseren van de sterkte van verschillende soorten schepen en drijvende offshore constructies in de modules van Maritieme constructies.

In het vierde studiejaar is er, in de module Verbreding en Verdieping, ruimte voor specialisatie of juist voor verbreding van kennis en vaardigheden. In de afstudeerfase van jaar 4 voer je een praktijkgericht onderzoek uit bij en voor een bedrijf. Hiermee toon je de eindkwalificaties aan.