Studiebelasting

Hbo-deeltijd
Het hbo-deeltijd Maritieme techniek/Scheepsbouwkunde bedraagt 240 European Credits (EC). Afhankelijk van voorkennis, werkervaring, zelfstandigheid en de mogelijkheid om werk te combineren met deze studie is het mogelijk om de opleiding sneller te doorlopen dan in 28 uur per EC. Het curriculum van de deeltijd opleiding is zodanig opgebouwd dat dit in 4 jaar doorlopen kan worden in combinatie met een (parttime) baan. Er wordt per week 1 lesdag van 8 contacturen aangeboden gedurende 42 weken per studiejaar. Daarnaast adviseren wij minimaal 16 uur zelfstudie per week voor studenten met de juiste voorkennis, werkervaring en zelfstandigheid en die een relevante (parttime) baan hebben in de maritieme techniek. Studenten zonder gerichte voorkennis en werkervaring adviseren wij om de eerste twee jaar minimaal 32 uur per week aan zelfstudie te besteden, naast de 8 contacturen. Zodra deze studenten vanaf jaar 3 een relevante werkplek hebben kan het aantal zelfstudie uren deels worden gecompenseerd met werkervaring.

Het is ook mogelijk om de modules en semesters in een ander tempo dan de “standaard” vier jaar te doorlopen. Studenten die al een andere hbo- of wo-opleiding hebben gevolgd kunnen door middel van vrijstellingen een versneld traject volgen. Studenten met minder tijd voor zelfstudie kunnen er voor kiezen om een vertraagd traject te volgen met minder studiebelastingsuren per week.

Leerlijn(en)
Het volgen van een complete leerlijn (inclusief aanbevolen modules) duurt minimaal één en maximaal vijf semesters. Het is mogelijk om het volgen van één of meer leerlijnen te combineren met een baan. De opleiding biedt een afwisselen, blended learning programma waarin je e-learning afwisselt met hoorcolleges, werkcolleges en intervisiebijeenkomsten. Deze contactmomenten (middag en/of avond per week) zijn niet verplicht, maar worden door de studenten wel bijzonder goed gewaardeerd. Na succesvol afronding van een leerlijn ontvangt de student een officieel certificaat met daarop het behaalde aantal EC.

Een EC (European Credit) staat in het voltijd hbo-onderwijs voor 28 uur studiebelasting.