Summer course

Jaarlijks, voorafgaand aan de start van de studie, organiseert MLU-OAS een summer course Wiskunde. Met name studenten die recent een mbo-opleiding hebben afgerond en studenten die geruime tijd niets met wiskunde hebben gedaan, worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze summer course. Meer weten over deze summer course? Neem dan even contact met ons op.